10 listopada w Orli, w przeddzień Dnia Niepodległości, symbolicznie uczczono rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wyrażając szacunek i wdzięczności wobec tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystościach wzięli udział: Pan Leon Pawluczuk - Wójt Gminy Orla, Pan Grzegorz Warchoł - Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pani Irena Odzijewicz – Sekretarz Gminy, Ks. Sławomir Chwojko Proboszcz Parafii Prawosławnej p/w św. Michała Archanioła w Orli, Ks. Ks. Jerzy Olszewski, reprezentujący Parafię Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim radni Rady Gminy Orla: Pan Dariusz Wasiluk, Pan Andrzej Żebrowski, Pani Mirosława Romaniuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej z d.n.j.b. w Orli wraz z uczniami, Pani Urszula Janiel p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Orli z pracownikami, a także mieszkańcy Gminy Orla.