Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku reprezentujący Marszałka Województwa Podlaskiego będący Inwestorem inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka” oraz wykonawca Inwestycji, konsorcjum firm: Unibep S.A., Maksbud Sp. z o.o., Value Engineering Sp. z o.o. informuje o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Rozwiązania projektowe w/w drogi dostępne są do 05.04.2021 r. w Urzędach Gmin oraz Urzędach Miejskich

na stronie internetowej: http://dw689bielskpodlaskihajnowka.value-eng.pl/

oraz podczas spotkań z Projektantami w następujących terminach:

Zakres Projektu:Termin:Miejsce spotkania:
 Gmina oraz Miasto Bielsk Podlaski

 15.03.2021

godzina 9:00 - 12:00

 Świetlica wiejska w m. Hołody
 Gmina oraz Miasto Hajnówka

16.03.2021

godzina 9:00 - 12:00

Urząd Miasta Hajnówka sala numer 12
Gmina Orla

18.03.2021

godzina 8:30 - 10:00

Świetlica wiejska w m. Szczyty-Nowodwory

 

Gmina Czyże

18.03.2021

godzina 10:30 - 12:00

 Świetlica wiejska przy Urzędzie Gminy w m. Czyże

Podczas spotkań zastosowania mają obostrzenia zawarte na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Podstawowe zasady:

  1. 5 osób (mieszkańców) jednocześnie na sali + obowiązkowa dezynfekcja rąk i zasłanianie ust.

  2. osoby czekające w kolejce – zachowanie dystansu i obowiązkowe zasłanianie ust

Składanie wniosków, zastrzeżeń i uwag dotyczących rozwiązań projektowych możliwe jest od 03.03.2021 do 05.04.2021 r. poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej: http://dw689bielskpodlaskihajnowka.value-eng.pl/formularz/, wypełnienie formularza w Urzędzie Gminy/Miasta bądź przesłanie formularza na jeden z poniższych adresów.

Urząd Gminy Bielsk Podlaski

Ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, 

 Urząd Miasta Bielsk Podlaski

 Ul. Mikołaja Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski,

 Urząd Gminy Hajnówka

 Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,

 Urząd Miasta Hajnówka

 Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,

 Urząd Gminy Czyże

 Czyże 106, 17-207 Czyże,

 Urząd Gminy Orla

 Ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla,

 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 Ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok,

 Value Engineering Sp. z.o.o.

 Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa,

 

Rozpatrywane będą jedynie wnioski i zastrzeżenia zawierające imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego/działkę, natomiast wersja papierowa formularza musi zostać dodatkowo podpisana. Przesłane zgłoszenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym – zostaną uwzględnione.

Formularz