Ogłasza się  konsultacje społeczne, które odbędą się w terminie od dnia 28 lutego 2023 r. do dnia 13 marca 2023 r. mające na celu zasięgnięcie opinii na temat projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Orla: Czechy Zabłotne, Dydule, Gredele, Gregorowce, Koszele, Koszki, Krywiatycze, Malinniki, Mikłasze, Moskiewce, Oleksze, Orla, Paszkowszczyzna, Pawlinowo, Reduty, Szczyty-Dzięciołowo, Szczyty-Nowodwory, Szernie, Spiczki, Topczykały, Wólka, Wólka Wygonowska.

Konsultacje prowadzone będą w granicach administracyjnych jednostek pomocniczych Gminy Orla.

W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy danego sołectwa, którzy wyrażą opinię w zakresie projektu zmiany statutu sołectwa, którego są mieszkańcami.

Konsultacje zostaną przeprowadzone na piśmie, z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, który należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla (decyduje data stempla pocztowego), złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Orla pokój Nr 14, przesłać drogą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać w formie elektronicznej na adres Skrytki ePUAP: /2003062/skrytka w terminie do 13 marca 2023 r.

Projekty uchwał wraz z formularzem konsultacji znajdują się w  Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/wybory/konsultacje, na stronie internetowej Gminy Orla, udostępnione są u sołtysa sołectwa oraz w Urzędzie Gminy Orla w pokoju Nr 11.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/wybory/konsultacje/  oraz na stronie internetowej Gminy Orla.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk