Wójt Gminy Orla, zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Orla, jednostki samorządu terytorialnego wraz z związkami oraz partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo - Wschodniego Podlasia.

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 18.01.2024 r. do 21.02.2024 r.

Zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla (decyduje data stempla pocztowego), złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Orla pokój Nr 14, przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać w formie elektronicznej na adres Skrytki ePUAP: /2003062/skrytka.

Informacje o wynikach konsultacji społecznych zostaną podane do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/wybory/konsultacje/ oraz na stronie internetowej Gminy Orla.

Projekt Strategii oraz Formularz konsultacyjny znajduje się poniżej.

 

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Orla w sprawie konsultacji

Załącznik nr 1 - projekt Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia

Załącznik nr 2 - FORMULARZ KONSULTACYJNY