Wójt Gminy Orla informuje, że dla zadania pn.: „Rewitalizacja centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych” została przygotowana koncepcja zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja obejmuje budowę miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli – amfiteatru wraz z miejscami siedzącymi dla widzów, budowę obiektu (wiaty) do promocji produktów lokalnych, termomodernizację budynków byłego banku oraz byłego GOKu, nasadzenia drzew i krzewów, utwardzenie części terenu kostką betonową (ciągi pieszo-jezdne), ustawienie oświetlenia parkowego oraz urządzeń małej architektury (ławki, kosze itp.), wykonanie miejsc postojowych.

 

Przedmiotowa koncepcja zagospodarowania zostanie poddana konsultacjom społecznym w dniu 8 grudnia 2023 r. o godz. 16.00 na sali widowiskowej w budynku Gminnego Centrum Kultury w Orli, przy ul. Mickiewicza 4. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk