Wójt Gminy Orla informuję, że dla zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla” została przygotowana wstępna koncepcja zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja obejmuje budowę dwóch zbiorników oddzielonych drogą - ul. Bielską, zastawek przelewowych, wałów ziemnych, zjazdów, przepustu pod drogą powiatową oraz przebudowę linii energetycznej wysokiego i niskiego napięcia. Zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 0,5 ha, służący do wstępnego piętrzenia i podczyszczenia wody, będzie zlokalizowany przy zastawie, natomiast główny zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 7 ha, będzie zlokalizowany przy rzece Orlanka w okolicach młyna.

 

Przedmiotowa koncepcja zostanie poddana konsultacjom społecznym w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 16.00 na sali widowiskowej w budynku nowego GOK-u. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk