W ramach realizacji założeń wskazanych w Programie ochrony powietrza dla strefy podlaskiej, w zakresie edukacji ekologicznej, Wójt Gminy Orla serdecznie zaprasza dzieci
i młodzież Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu oraz ulotki, które będą promowały działania dążące do poprawy jakości powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza stanowi problem, z którym borykamy się zwłaszcza
w sezonie grzewczym. Zastanówmy się, jakie są zagrożenia i co możemy zrobić, aby móc oddychać pełną piersią. Złapmy oddech i wołajmy z całych sił: „Sami odpowiadamy
za to, czym oddychamy”!

Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie (doc, 34kb) należy złożyć
do wychowawców klas lub oddziału przedszkolnego do dnia 20 grudnia 2022 r.
do godz. 14:00.
Szczegółowe informacje o konkursie zostały zawarte w Regulaminie(pdf, 85kb).