W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, Wójt Gminy Orla informuje, iż od piątku 25 lutego 2022 r. zostały podjęte działania mające na celu pomoc humanitarną osobom przybywającym z obszaru objętego wojną.

Na dzień dzisiejszy na terenie gminy Orla przebywa 33 uchodźców, którym organizowana jest pomoc materialna.

Na terenie gminy schronienie może znaleźć kolejnych 98 osób. Pomoc zaoferowały osoby fizyczne oraz lokalni przedsiębiorcy.

1.     Osoby, które wyrażają chęć zakwaterowania uchodźców, mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli dzwoniąc pod nr tel. 857305795 (czynny całą dobę), bądź osobiście w siedzibie jednostki (prosimy o podanie lokalizacji obiektu, liczby miejsc i osób, które mogą zostać przyjęte, terminu dostępności, informacji o możliwości wyżywienia, danych kontaktowych).

  1. Uchodźcy, którzy przybyli na teren Gminy Orla mogą korzystać z opieki zdrowotnej na ogólnych zasadach obowiązujących w RP.
  2. Dzieci i młodzież z Ukrainy, w wieku obowiązku szkolnego mogą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Orli. Zapewniona im będzie także pomoc psychologiczna w szkole i wyżywienie.
  3. Prosimy również o zgłaszanie informacji o obywatelach Ukrainy, którzy przybyli na teren Gminy Orla po dniu 24 lutego 2022 r.
  4. Urząd Gminy Orla prowadzi spis uchodźców wojennych, przebywających na terenie Gminy Orla, a informacje na bieżącą przekazywane są do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  5. Na dworcu PKP w Białymstoku funkcjonuje punkt informacyjny Wojewody Podlaskiego, w którym to uchodźcy mogą uzyskać przydatne informacje dotyczące pobytu.
  6. Chcesz wspierać uchodźców? Możesz zapewnić schronienie lub inną pomoc? – informacje na ten temat uzyskasz na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/ lub pod nr tel.

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane mogą przekazać wsparcie finansowe na rzecz pomocy osobom doświadczonym wojną w Ukrainie na rachunek Gminy Orla: 18 8061 0003 0001 1471 2000 0050 z dopiskiem „UKRAINA”.

W akcję pomocy humanitarnej na terenie Gminy Orla zaangażowani są: Urząd Gminy Orla, jednostki organizacyjne gminy, organizacje pozarządowe oraz ludzie dobrej woli.

Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów w sprawie pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Informacje na temat miejsca zbiórki potrzebnych rzeczy zostaną podane w dniu jutrzejszym.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk