W ostatnim czasie Gmina Orla otrzymała dofinansowanie ze środków rządowych na kolejne inwestycje ważne dla mieszkańców naszej gminy. Łączna kwota pomocy - to
10 400 000 zł. Wśród zadań, które otrzymały wsparcie finansowe są:

- „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla – II etap” w wysokości 4 972 500,00 zł. Pozyskane dodatkowe środki pozwolą na realizację drugiego etapu w/w inwestycji polegającego na wykonaniu prac wykończeniowych i zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika,

1

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Orla” w kwocie 3 467 500,00 zł. W ramach zadania zostanie przebudowana m.in. droga gminna - ulica w Wólce Wygonowskiej,

2

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule gm. Orla” w wysokości 1 960 000,00 zł (środki finansowe przeznaczone na polepszenie życia mieszkańców z terenów, gdzie funkcjonowały PGR). W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na osiedlu po byłym PGR w Dydulach, która jest niesprawna i powoduje zalewanie budynków wielorodzinnych.

3