26 maja 2023 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli Wójt Gminy Orla przekazał Kołom Gospodyń Wiejskich sprzęt i wyposażenie zakupione za środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w ramach realizacji Projektu „Razem przeciw przemocy!”. Do projektu przystąpiły cztery Koła: KGW w Malinnikach „Malinki”, KGW w Orli, KGW w Spiczkach „Kreatywne Babki”, KGW w Koszkach „Koszkowianki”.
Za środki z dotacji zostały zakupione między innymi: patelnie elektryczne, gofrownice, czajniki elektryczne, roboty kuchenne, ekspres do kawy, kuchnia elektryczna Amica, kuchenka mikrofalowa oraz inne urządzenia. Zgodnie z założeniami projektu, nabyty sprzęt ma być wykorzystany podczas wydarzeń informacyjnych nt. Przeciwdziałania przyczynom przestępczości, organizowanych przez Gminę przy udziale KGW, na które Wójt Gminy Orla, jak również Koła Gospodyń Wiejskich, serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych. Akcje informacyjne odbędą się w okresie 3 czerwca – 12 sierpnia 2023 r.