22.10.2022 r. odbył się Jubileusz 75-lecia działalności artystycznej zespołu Orlanie