5 maja 2023 r. obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli. Obchody były połączone z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Pan Dariusz Piontkowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Poseł na Sejm RP, Pan Jarosław Zieliński - Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Bogucki – Senator RP, Pan Marek Malinowski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz samorządowcy z powiatu bielskiego. Gośćmi uroczystości byli też: Pani Beta Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, Pan Marcin Bielakowicz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pan Wojciech Macutkiewicz Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim, Pan Tymoteusz Pryzmont – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim, Pan Dawid Iwaniuk - Zastępca Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przedstawiciele zarządów ZOSP szczebla wojewódzkiego i powiatowego na czele z Panem Piotrem Rybak Zastępcą Prezesa Oddziału Wojewódzkiego Zarządu OSP RP.

Główna część piątkowej uroczystości odbyła się na placu przed remizą OSP Orla, gdzie po mszy świętej w Kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Orli oraz w Cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Orli, przemaszerowali uczestnicy, prowadzeni przez Orkiestrę Dętą z Hajnówki pod batutą – Krzysztofa Romaniuka.

Strażackie święto było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, a także aktów nominacji na wyższe stopnie służbowe i wyróżnień.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli została odznaczona Złotym Znakiem Związku nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie. Członkowie jednostki w Orli otrzymali też odznaczenia – Złote, Srebrne i Brązowe Medale za zasługi dla Pożarnictwa, jak również odznaczenia honorowe „Podlaski Krzyż Floriański”.

Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk otrzymał brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”, Prezes OSP Orla Jerzy Oksentowicz został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP.


Podczas uroczystości przedstawiono krótki rys historyczny OSP Orla oraz odsłonięto i poświęcono obelisk z tablicą upamiętniającą 100-lecie powstania jednostki.

Jubileusz był również okazją do wręczenia listów gratulacyjnych oraz upominków.