Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim wspólne z Gminą Orla, dzięki dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przebuduje część drogi powiatowej na odcinku Szczyty-Dzięciołowo – Szczyty-Nowodwory o długości 990 mb. Zakres prac będzie obejmował:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, z poszerzeniem o ciąg dla pieszych,

- wykonanie poboczy żwirowych, przepustów pod zjazdami,

- ustawienie oznakowania pionowego,

- wykonanie przejść dla pieszych.

Wartość inwestycji to ok. 1,7 mln złotych z czego dofinansowanie wyniesie do 50%, tj. ponad 800 tys. zł. Pozostałe 50% poniesie: Powiat Bielski – 25% oraz Gmina Orla – 25%. Dokładne kwoty będą znane po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciu umowy z wyłonionym Wykonawcą. Przewidywany okres realizacji zadania inwestycyjnego to wrzesień 2022 r. – sierpień 2023 r.