13 lipca 2021 r. w Cerkwi pw. Świętego Michała Archanioła w Orli miała miejsce uroczystość związana z nominacją Ks. prot. Andrzeja Żukowickiego Wikariusza Parafii Prawosławnej w Orli na Kapelana Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Dostrzegając potrzebę duszpasterskiej opieki nad strażakami, na wniosek Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Orli, Dekretem z dnia 10 czerwca 2021 r. Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego abp prof. dr hab. Jerzego Pańkowskiego wydanym w porozumieniu z Jego Eminencją, Wielce Błogosławionym Sawą, Prawosławnym Metropolitą Warszawskim i Całej Polski, Ks. Andrzej Żukowicki został mianowany Kapelanem. Podczas uroczystości Dekret  odczytał Krajowy Kapelan Straży Pożarnej ks. archimandryta Sergiusz Matwiejczuk.

W uroczystości wzięli udział m.in. Leon Pawluczuk - Wójt Gminy Orla, Grzegorz Warchoł -Przewodniczący Rady Gminy Orla, Ks. mitrat Sławomir Chwojko Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli, Ks. mitrat Anatol Tokajuk Wikariusz Parafii Prawosławnej w Orli, Waldemar Kudrewicz - Komendant Powiatowy PSP w Bielsku Podlaskim, Ks. Mirosław Świderski – prawosławny kapelan powiatowy strażaków, a także delegacje OSP z terenu gminy Orla (OSP Orla, Malinniki, Gredele, Wólka Wygonowska, Gregorowce, Reduty oraz Spiczki).

Serdecznie gratulujemy otrzymanej nominacji. Życzymy powodzenia w pełnieniu powierzonej funkcji.

IMG 1400