Orla, dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Informacja w sprawie Uproszczonych planów urządzenia lasu

 

Urząd Gminy Orla informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2021 r. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim przekazało Uproszczone plany urządzenia lasu wraz z zadaniami w zakresie gospodarki leśnej dla właścicieli, sporządzone na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2030 r. dla następujących obrębów:

- Koszki,

- Malinniki,

- Oleksze,

- Orla,

- Reduty,

- Szczyty-Dzięciołowo,

- Szczyty-Nowodwory,

- Szernie.

 

Z związku z powyższym, osoby zainteresowane mają prawo zapoznać się z przedmiotowymi planami w siedzibie Urzędu Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106-Orla, pokój nr 3.

 

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk