Wójt Gminy Orla informuje, iż w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3, Gmina Orla otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 4 000 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 000 zł, wkład własny 1000,00 zł.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk