INFORMACJA

O SKŁADZIE KOMISJI OKRĘGOWEJ w ORLI

UTWORZONEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ

 

Skład Komisji Okręgowej:

 

 1. Przewodniczący MIROSŁAWA SZAJKOWSKA
 2. Zastępca przewodniczącego MARIA PACH
 3. Sekretarz MARZENA GOWORKO
 4. Członkowie MIKOŁAJ BURAK
  ALINA PIETRUCZUK

                             

        Siedziba Komisji mieści się w Urzędzie Gminy Orla ul. Mickiewicza 5.

       Członkowie Komisji pełnić będą dyżury w siedzibie komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej w dniach od 24 sierpnia do 4 września 2023 r. w godz. od  8 00 do 15 00.

 

                                                                                                      Mirosława Szajkowska

                                                                                                                /-/

                                                                                              Przewodniczący Komisji Okręgowej