W dniu 12 marca 2024 r. pomiędzy Gminą Orla, a Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego została zawarta umowa o udzielenie dotacji w wysokości 384 615,12 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku Synagogi w Orli na potrzeby Centrum Pracy Twórczej z częścią wystawienniczą – etap I” . Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część obejmuje wykonanie robót naprawczych i zabezpieczających w budynku Synagogi w Orli, natomiast druga część polega na sporządzeniu dokumentacji projektowo-konserwatorskiej na wykonanie prac remontowo-budowlanych Synagogi w Orli.

W dniu 22 marca 2024 r., po przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawcy, zostały zawarte dwie oddzielne umowy na realizację ww. zadań. Wykonawcą inwestycji jest firma DF-Studio Projektowe s. c., Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski z Białegostoku.

Żadna z części zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku Synagogi w Orli na potrzeby Centrum Pracy Twórczej z częścią wystawienniczą – etap I” nie będzie finansowana ze zbiórek publicznych ani z budżetu Gminy Orla.

Umowa na wykonanie pierwszej części zadania, tj. robót naprawczych i zabezpieczających w budynku Synagogi w Orli, opiewająca na kwotę 61 125,12 zł brutto ma zostać zrealizowana do dnia 31 maja br. oraz zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za pośrednictwem Gminy Orla.

Umowa na wykonanie drugiej części zadania, tj. na sporządzenie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej na wykonanie prac remontowo-budowlanych Synagogi w Orli, opiewająca na kwotę 323 490,00zł brutto ma zostać zrealizowana do dnia 31 stycznia 2025 r. i również zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za pośrednictwem Gminy Orla.

Właścicielem zabytkowej synagogi w Orli oraz inwestorem ww. inwestycji jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, z którą Gmina Orla posiada zawartą umowę na bieżące użytkowanie obiektu celem udostępniania osobom zwiedzającym.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk