Dzięki sercom dobrych ludzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli ma możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego tj. wózka inwalidzkiego, z którego nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy gminy Orla.

Wypożyczany sprzęt przeznaczony jest do korzystania przez: osoby niepełnosprawne, których stopień niepełnosprawności oraz rodzaj schorzenia predysponuje do skorzystania z danego rodzaju sprzętu oraz osoby powracające do zdrowia po wypadkach lub innych zdarzeniach losowych.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z GOPS Orla w godz. od. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku pod nr tel.: 85 730 57 95.