Gmina Orla informuje, że zadanie pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orla" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest".

Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku