Informuję, że harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Orla zostanie dostarczony mieszkańcom przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce w terminie do dnia 9 września 2022 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów w okresie IX-XII 2022 r. będzie przedstawiała się następująco:

Zmieszane
odpady
komunalne
(pozostałości po
segregacji) -
pojemniki

Metale i
Tworzywa
sztuczne -
worek kolor
żółty

Papier –
worek kolor
niebieski

Szkło –
worek kolor
zielony

Odpady
biodegradowalne
- BIO – worek
kolor brązowy

Popiół-
worek kolor
czarny

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

1 raz na 2 miesiące

1 raz na 2 miesiące

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu


   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk