Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Państwo Izabela i Marek Sakowscy ze wsi Spiczki, gmina Orla zostali laureatami XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs, przebiegał pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i miał na celu promocję zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Państwo Izabela i Marek Sakowscy zajęli I miejsce w etapie wojewódzkim konkursu. Natomiast w etapie centralnym otrzymali nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie udogodnień i rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym oraz wyróżnienie za wyjątkową dbałość o estetykę obejścia gospodarskiego i duży wkład pracy w tworzenie barwnych krajobrazów wiejskich.

Państwo Sakowscy prowadzą 100 ha gospodarstwo rolne i zajmują się hodowlą drobiu. Stale modernizują swoje obejście, wprowadzając zmiany służące podnoszeniu jakości produkcji i bezpieczeństwa pracy.

Sukces Państwa Sakowskich zarówno w województwie, jak i na arenie krajowej, niewątpliwe przyczynia się do promocji wsi Spiczki oraz Gminy Orla. Ich działalność docenił też samorząd gminny. Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Orla Grzegorzem Warchołem, podczas XXXIV sesji Rady Gminy Orla, w dniu 24 października 2022 r., pogratulowali wysokich wyników, a także realizacji dotychczasowych przedsięwzięć.

DSC 0243

 

Niech osiągnięta pozycja lidera w konkursie będzie motywacją do dalszej pracy i modernizowania prowadzonego gospodarstwa, a tym samy powodem do zdobywania kolejnych wyróżnień. Gratulujemy!