Informacja
Godziny pracy Gabinetu masażu
w Szkole Podstawowej z dnjb w Orli
w grudniu 2020 r.:

poniedziałek - piątek: 15.30 - 19.30