INFORMACJA

Godziny otwarcia Kompleksu Boisk Sportowych przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli w miesiącu wrześniu 2020 r.Sobota - Niedziela - 14.00 - 18.00


Osobami do kontaktów w sprawie zasad korzystania z obiektu oraz w sprawach organizowanych zajęć są:
Pan Jerzy Grygoruk tel. 734 435 538 (sobota)

Pan Sławomir Sacharewicz tel. 607 808 980 (niedziela)


- dostępny w godzinach otwarcia obiektu.