Szanowni Państwo,

 

w związku z rezygnacją z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przez osobę biorącą udział w projekcie „Budowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałanie 7.2. objętych PROW na lata 2014-2020

informuję,

iż Gmina Orla poszukuje osoby zainteresowanej budową na własnej posesji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie w ramach projektu maksymalnie wyniesie ok.63,63% kosztów wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, które będą znane po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Osoba biorąca udział w projekcie będzie zobowiązana do utrzymania w dobrym stanie technicznym przydomowej oczyszczalni ścieków przez min. 5 lat.

O zakwalifikowaniu zadecyduje data wpływu deklaracji przystąpienia do projektu. Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Orla przy ul. Mickiewicza 5, w terminie do 3 września br. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 85 730 57 86.

Deklaracja jest dostępna TUTAJ lub w Urzędzie Gminy Orla pokoju nr 4.