Gmina Orla zakupiła sprzęt komunalny – samochód marki Mercedes-Benz 316 Sprinter, który będzie służył pracownikom obsługi komunalnej do prowadzenia prac porządkowych na terenie Naszej gminy.

Zakup brygadówki był możliwy dzięki wspólnej decyzji władz gminy oraz mieszkańców wszystkich sołectw, którzy część swoich środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok przeznaczyli na jego zakup. Samochód kosztował 107 625,00 zł i został w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego.

Pojazd jest wyposażony w 7 miejsc siedzących, posiada też skrzynię ładunkową z możliwością wywrotu. Sprzęt pozwoli wykonać wiele prac komunalnych m.in. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, drogownictwa, czy też utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.Przyczyni się do sprawniejszej realizacji zadań własnych gminy.

Dziękuję Radnym Gminy Orla, sołtysom i mieszkańcom sołectw za decyzję o przekazaniu części środków funduszu na zakup pojazdu oraz pracownikom za przeprowadzenie procedur zakupowych.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk