Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, pojazd dostarczyła spółka TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM z Warszawy za kwotę 307 377,00 zł.  Zakup autobusu był możliwy dzięki wspólnej decyzji władz gminy oraz mieszkańców 22 sołectw z terenu Gminy Orla, którzy połowę swoich środków z funduszu sołeckiego na rok 2021 tj. 212 080,00 zł przeznaczyli na jego zakup. Pozostałą sumę wydatkowano z budżetu gminy. Kwoty, które sołectwa przeznaczyły na zakup, ustalano na zebraniach sołeckich w ubiegłym roku.

Nowy autobus wyposażony jest w 19 miejsc siedzących. Posłuży do przewozu mieszkańców z miejscowości pozbawionych transportu publicznego, a także będzie udostępniany na potrzeby Szkoły Podstawowej w Orli, zespołów i chórów promujących Naszą gminę.

Dziękuję Radzie Gminy za podjęcie uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego, sołtysom i mieszkańcom wszystkich sołectw za decyzję o przekazaniu połowy środków funduszu na zakup pojazdu.

 

Pojazd został wyświęcony w dniu 29 listopada b.r. przez Ks. Sławomira Chwojko Proboszcza Parafii Prawosławnej p/w św. Michała Archanioła w Orli oraz Ks. Zbigniewa Karolaka Proboszcza Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.

 

Księża wyświęcający nowy autobus oraz zgromadzona publiczność