baner top

Gmina Orla pozyskała środki finansowe w wysokości 43 999,92 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dzięki którym zakupiono 12 laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2019 STD EDU. Laptopy zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej w Orli.

Projekt "Zdalna szkoła+" to program pozwalający pozyskać środki na wyposażenie szkół w sprzęt konieczny do prowadzenia zdalnych lekcji. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

Dwa czarne laptopy stojące na stole