Gmina Orla otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 9 – Rozświetlamy Polskę w wysokości 270 560,00 zł na dokończenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Orla. Inwestycja będzie polegała na wymianie nieefektywnych opraw sodowych na oprawy oświetleniowe typu LED. W obecnym systemie oświetlenia ulicznego na części terenu gminy Orla zastosowane są oprawy sodowe o mocach 70W oraz 100W. Oprawy te straciły już swoją skuteczność świetlną. Dofinansowanie obejmuje swym zakresem wymianę opraw oświetleniowych w miejscowościach: Czechy Zabłotne, Gregorowce, Koszki, Malinniki, Mikłasze, Moskiewce, Oleksze, Paszkowszczyzna, Pawlinowo, Reduty, Spiczki, Szernie, Topczykały oraz Wólka. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca września przyszłego roku. Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez wzrost jakości infrastruktury technicznej, ochrona środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery oraz obniżenie kosztów opłat za energię elektryczną.

 

Warto przypomnieć, że w 2021 r. Gmina Orla wymieniła oprawy sodowe na oprawy typu LED w miejscowościach: Dydule, Gredele, Koszele, Krywiatycze, Orla, Szczyty-Dzięciołowo, Szczyty-Nowodwory, Wólka Wygonowska w ramach inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Orla” dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie/Poddziałanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 361 620,69 zł brutto

 

latarnia uliczna.