W związku z trwającą sytuacją przygraniczną Gmina Orla pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 50 000,00 zł, jako pomoc finansową dla gminy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy.

Gmina Orla złożyła do Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę łączną 51 500,00 zł.

Wsparcie finansowe, które uzyskała Gmina Orla przy niewielkim wkładzie własnym w wysokości 2 168,60 zł, pozwoliło na zrealizowanie zakupu usług, przedmiotów i maszyn i tym samym zabezpieczenie bardzo ważnych z punktu widzenia zarządzania kryzysowego, nw. pilnych potrzeb sprzętowych:

 

  1. 29 800,00 zł - zakup jednoosiowej, zaczepianej posypywarki - rozsiewacza do piasku oraz niezbędnego osprzętu w celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się w okresie zimowym po drogach dla przemieszczających się służb mundurowych, ratowniczych i medycznych w strefie nadgranicznej;

  2. 3 075,00 zł - kompleksowa regeneracja syreny alarmowej, znajdującej się na wyposażeniu OSP w Wólce Wygonowskiej, mającej służyć w sytuacjach alarmowych;

  3. 9 618,60 zł - zakup kamery termowizyjnej na wyposażenie OSP w Orli, jako jednostki należącej do KSRG, mającej służyć do wyszukiwania osób poszkodowanych;

  4. 9 675,00 zł - zakup sań lodowych na wyposażenie OSP w Orli, jako jednostki należącej do KSRG, mających służyć do ratowania osób poszkodowanych na zbiornikach wodnych i rzekach w okresie zimowym na terytorium strefy nadgranicznej.