W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Orla otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 1 468 072,02 zł  na 4 zadania:
- Adaptację budynku Synagogi w Orli na potrzeby Centrum Pracy Twórczej z częścią wystawienniczą etap I  (prace naprawcze i zabezpieczające oraz dokumentacja projektowo-konserwatorska na wykonanie prac remontowo-budowlanych) - 414 290,22 zł,
- Remont kaplicy grobowej rodziny Szulców na cmentarzu prawosławnym parafialnym w Pawlinowie - 321 234,19 zł,
- Remont Cerkwi p.w. Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela oraz przycerkiewnej dzwonnicy w Szczytach-Dzięciołowo - 70 323,64 zł,
- Remont Cerkwi p.w. św. Michała Archanioła w Orli - 662 223,97 zł.
361092169 6404693446295435 3017735241968806395 n