Pandemia COVID-19 w Polsce spowodowała zamkniecie szkół na wiele tygodni i wymusiła konieczność nauki zdalnej. Chcąc wspomóc uczniów naszej szkoły w realizacji obowiązku zdalnej nauki, Gmina Orla zakupiła 17 laptopów. Zakup sprzętu był możliwy dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 45 000 złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W dniu 5 maja 2020 r. Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla przekazał formalnie Pani Marii Tomczuk Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Orli sprzęt, który w najbliższych dniach trafi do uczniów naszej szkoły.