Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli przystąpiła do programu i skorzystała ze wsparcia finansowego w kwocie 60 000 zł. Pozyskane w ramach programu środki zostały w 2021 roku wykorzystane w ponad 70%. Pozostałe zakupy zostaną wykonane w 2022 roku.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu do placówki oświatowej zakupiono: wiertarko-wkrętarkę, piłę taśmową, oświetlenie do realizacji nagrań, klocki lego do samodzielnej konstrukcji, długopisy 3D, maszyny do szycia, drukarkę 3D, lutownicę, stabilizator do aparatów, mikrofon bezprzewodowy, statywy oświetleniowe, wirtualne laboratorium chemiczne.