Gmina Orla w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 910 000,00 zł na realizację zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli”.

Planowana inwestycja będzie obejmowała m.in.:

- termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachu,

- modernizację źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją dla sali gimnastycznej i stołówki,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizację oświetlenia i wymianę opraw na LED,

- modernizację instalacji elektrycznej i zasilania awaryjnego oraz zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie ok. 4 600 000,00 zł, z czego dofinansowanie w ramach  Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” stanowi 85% kosztów.