Gmina Orla otrzymała w 2020 r. dofinansowanie na realizację zadania pn.: "Doposażenie obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Koszki i Koszele" w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego. Do świetlic w ww. miejscowościach zakupiono m.in. wyposażenie kuchenne, grzejniki elektryczne, stół i ławki cateringowe, ekspres do kawy oraz stoły bilardowy i do tenisa stołowego. Całkowity koszt zadania wyniósł 4 758,57 zł, z czego dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego to kwota 2 121,83 zł.