27 listopada 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej na odcinku Koszki - Podbiele (do granicy z gminą Bielsk Podlaski). Na jej realizację Gmina Orla otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów realizacja zadania. Termin jej wykonania - 31 maja 2021 r.
Wartość zadania zgodnie z umową z Wykonawcą: 806 954,54 zł.

 

ośnieżona droga