Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 841 900,27 zł ze środków UE na realizację projektu "Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Ośrodku Zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej". Budynek będzie służył seniorom do rehabilitacji, integracji i spotkań.
Szacowany koszt przedsięwzięcia to kwota 996 331,69 zł (ostateczna kwota wydatku będzie znana po przeprowadzeniu przetargu). Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2021 r.

front białego budynku dawnej przychodni w Orli