Gmina Orla otrzymała dotację na wykonanie I etapu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla. Projekt zakłada wymianę 383 szt. ulicznych opraw oświetleniowych na nowoczesne lampy typu LED w miejscowościach, w których są zainstalowane żarówki o najwyższej mocy: Orla, Krywiatycze, Koszele, Szczyty - Nowodwory, Szczyty - Dzięciołowo, Gredele, Dydule, Wólka Wygonowska.
W pozostałych miejscowościach oświetlenie będzie wymieniane w II etapie. Całkowita szacowana wartość przedsięwzięcia: 377 400,66 zł, w tym przyznana dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 299 656,11 zł.

uliczna latarnia