Gmina Orla otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300 000,00 zł na realizację projektu „Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli”. Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu centrum miejscowości Orla oraz stworzeniu miejsca do wypoczynku i integracji społecznej. Inwestycja pozwoli na stworzenie kompleksowego miejsca do organizacji zajęć kulturowych.