Gmina Orla otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 498 816, 92 zł na realizację zadania: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej”. Wstępnie projekt zakłada montaż 59 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 12 szt. instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkalne mieszkańców Gminy Orla.

Całkowita wartość projektu – 1 998 422,57 zł.

Mieszkańcy otrzymają dofinansowanie w wysokości do 75% wartości instalacji.