21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Wójt Leon Pawluczuk wraz z Panią Ireną Odzijewicz Sekretarzem Gminy oraz Panią Lubą Nowik Skarbnik Gminy złożyli wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli serdeczne życzenia i wyrazy uznania za zaangażowanie w wypełnianiu tak ważnej roli społecznej.

W Orli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pracują ludzie, którzy nie tylko wykonują swoje obowiązki służbowe, lecz także są wrażliwi duchowo na ludzkie nieszczęścia.

kobiety z kwiatem róży

Życzymy Paniom wytrwałości, satysfakcji i radości z niesienia pomocy innym, zasłużonego szacunku, niekończącej się energii i dużo uśmiechu na każdy dzień!