14 października – to święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji 13 października w Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli odbyła się uroczysta akademia, podczas której podziękowano nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym za ich codzienną pracę i wkład w kształcenie dzieci i młodzieży. Obchody tak szczególnego dnia, to także okazja do nagród i wyróżnień.  Z rąk Pana Leona Pawluczuka Wójta Gminy Orla nagrody otrzymali: Pani Beta Horodecka, Pan Jerzy Grygoruk, Pan Wiktor Zinkiewicz. Pani Dyrektor Szkoły nagrodziła pedagogów oraz pracowników szkoły za całokształt pracy w minionym roku szkolnym.

Wszystkim pracownikom oświaty życzymy wielu sukcesów zawodowych i spełnienia w wykonywanym zawodzie. Niech Wam nigdy nie zabraknie cierpliwości i troski o naszą młodzież.

dzien edukacji