W nieco zmienionej formie – 13 października br. w Szkole Podstawowej w Orli obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. Zamiast tradycyjnej uroczystej akademii odbyło się symboliczne spotkanie z udziałem Wójta Gminy Orla, dyrektora placówki, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk podziękował wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły za to, że podejmują misję codziennej pracy na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, w tym trudnym czasie. Przekazując na ręce Dyrektora szkoły symboliczną wiązankę kwiatów, życzył wszystkim dużo wytrwałości, siły oraz zdrowia.

Ten szczególny dzień był również okazją do wręczenia nauczycielom nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Nagrodę Wójta otrzymali: Pani Beata Horodecka, Pani Iwona Żużel oraz Pan Sławomir Sacharewicz. Pozostali wyróżniający się nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi otrzymali nagrody przyznane przez Dyrektora szkoły Panią Mirosławę Romaniuk.