Wójt Gminy Orla informuje że Gmina Orla zgłosiła wstępnie zamiar dystrybucji węgla mieszkańcom poprzez przedsiębiorcę z Bielska Podlaskiego. Mieszkańcy uprawnieni do zakupu węgla (którzy złożyli wnioski o dodatek węglowy i zostały one pozytywnie rozpatrzone) będą mogli złożyć do gminy Orla wnioski o jego zakup po wejściu w życie stosownych przepisów. O terminie naboru wniosków Gmina powiadomi mieszkańców poprzez strony internetowe oraz za pośrednictwem sołtysów.