Samorząd Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały Nr XIX/227/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2020 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przyznał funkcjonującym na terenie Gminy Orla jednostkom: OSP Orla, OSP Malinniki oraz OSP Reduty, pomoc finansową w wysokości 30 000,00 zł, na zakup ubrań specjalistycznych i wyposażenia.