Informacja o dofinansowaniu w roku 2023

postać żubra złożona z kolorowych kwadratów i zielony napis podlaskie

Dotacja Województwa Podlaskiego dla OSP Gminy Orla - 10 000 zł

Zadanie: Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Orla (OSP- Orla 4500zł, OSP Malinniki- 4500 zł, OSP Reduty- 1000 zł)