W 2022 roku ponownie ruszył program sterylizacji lub kastracji oraz znakowania psów i kotów dla mieszkańców gminy Orla, który będzie dofinansowany z budżetu gminy Orla zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu kastracji lub sterylizacji oraz znakowania zwierząt właścicielskich na 2022 rok na terenie gminy Orla.

Akcja jest skierowana do właścicieli zwierząt zamieszkałych na terenie gminy Orla. Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia i weryfikowane jest na podstawie ewidencji prowadzonej przez tut. Urząd.

Czas trwania – do 30 listopada 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orla w 2022 roku.

Wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz znakowania psów i kotów będzie bezpłatne (50% kosztów zabiegu dofinansuje Gmina Orla i 50% – Podlaska Fundacja Dla Zwierząt Bonifacy).

Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez gminę?

   1.Wypełnić „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/ kastracji/ znakowania kota/psa”.

   2. Złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy Orla (pok. Nr 14).

   3. Wniosek po pozytywnej ocenie zostanie ujęty na liście zwierząt skierowanych
       na zabieg, która to lista zostanie przekazana do Gabinetu Weterynaryjnego,
       ul. Kazanowskiego 15B, 17-100 Bielsk Podlaski
(lek. wet. Katarzyna Rzepniewska).

   4. Właściciel zwierzęcia zostanie poinformowany telefonicznie bądź mailowo o terminie zabiegu.

 WAŻNE!

- podczas zabiegu suki i kotki nie mogą  być w trakcie cieczki/rui,

- od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie,

- minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia,

- należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

 

Szczegóły programu – w Regulaminie kastracji lub sterylizacji oraz znakowania zwierząt właścicielskich na 2022 rok na terenie gminy Orla.

Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji* kota/psa oraz znakowania psów i kotów

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 730 57 93.

 

 

 

plakat sterylizacja