W 2023 roku ponownie ruszył program sterylizacji lub kastracji oraz znakowania psów i kotów dla mieszkańców gminy Orla, który będzie dofinansowywany z budżetu gminy Orla, zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu kastracji lub sterylizacji oraz znakowania zwierząt właścicielskich na terenie gminy Orla na 2023 rok.

Akcja jest skierowana do właścicieli zwierząt zamieszkałych na terenie gminy Orla. Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia i weryfikowane jest na podstawie danych będących w posiadaniu Urzędu.

Czas trwania – do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orla w 2023 roku.

Wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz znakowania psów i kotów będzie bezpłatne (50% kosztów zabiegu dofinansuje Gmina Orla, 50% – Podlaska Fundacja Dla Zwierząt Bonifacy). Jedynie po wyczerpaniu środków z dotacji udzielonej przez Fundację, połowę kosztu zabiegu poniesie właściciel zwierzęcia.

Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

W celu skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Orla i Podlaską Fundację Dla Zwierząt Bonifacy należy złożyć w Urzędzie Gminy Orla (pok. Nr 14) wypełniony wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji/znakowania kota/psa.

Wniosek po pozytywnej ocenie zostanie ujęty na liście zwierząt skierowanych na zabieg, która to lista zostanie przekazana do Gabinetu Weterynaryjnego, ul. Kazanowskiego 15B, 17-100 Bielsk Podlaski (lek. wet. Katarzyna Rzepniewska).

Właściciel zwierzęcia zostanie poinformowany telefonicznie, bądź mailowo o terminie zabiegu.

 WAŻNE!

  • podczas zabiegu suki i kotki nie mogą  być w trakcie cieczki/rui,
  • od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie,
  • minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podawać można tylko wodę do picia,
  • należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

 

Szczegóły programu – w Regulaminie kastracji lub sterylizacji oraz znakowania zwierząt właścicielskich na terenie gminy Orla na 2023 rok. (pdf, 226.52 KB )

Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji/znakowania kota/psa (pdf, 296.96 KB )

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 730 57 93.