300 000 złotych otrzyma Gmina Orla z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2023 województwa podlaskiego.

6 lipca b.r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele władz samorządowych otrzymali symboliczne czeki na dotacje przyznane w ramach funduszu. W spotkaniu uczestniczyli Pan Marek Malinowski - członek zarządu Województwa Podlaskiego, Łukasz Siekierko - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz radni wojewódzcy: Mikołaj Janowski i Jerzy Leszczyński.

Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk odebrał czek z przeznaczeniem na dostosowanie budynku Urzędu Gminy Orla do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dziękujemy za udzielenie dotacji.

 

fot.: Kamil Timoszuk