Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej Nr 1681B Orla- Koszele otrzymał dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt całkowity przedsięwzięcia to 2 340 436,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie - to kwota 1 112 651,03 zł. Pozostałą wartość zapłacą po połowie Powiat Bielski oraz Gmina Orla.

W ramach przebudowy:

- na ul. Koszelowskiej w Orli zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa i powstanie jednostronny chodnik,

- droga do wsi Koszele będzie poszerzona, a jej część zostanie wyznaczona do poruszania się pieszych,

- uciążliwe skrzyżowanie we wsi Koszele będzie przebudowane i poszerzone,

- za skrzyżowaniem oprócz nowej nawierzchni asfaltowej, zostaną wykonane zjazdy z kostki betonowej do posesji.